top of page
Gruppemøte

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

I Leadforce tilbyr vi skreddersydde tester og tjenester for å fremme lederskap, utvikle robuste lederprinsipper, og for å styrke coaching- og teamanalyse ferdigheter.

Kun 10 % av ledertrening har beviselig effekt

Et område som krever forbering innen lederutviklingsfeltet, er at kun 10 % kan dokumentere at ledertreningen har beviselig effekt. For å endre dette, har vi jobbet for å skape et lederutviklingsprogram basert på handling, der effekten av ledertreningen kontinuerlig måles ved bruk av «Growth Team Mindset Survey» (GTS).

Vitenskap & praktisk erfaring

Vi kombinerer vitenskapelige metoder fra prestasjonspsykologi med praktisk erfaring for å gi deg de mest effektive løsningene for leder- og teamutvikling. 

Kunder på toppnivå

Vårt mål med lederutviklingsprogrammet er å hjelpe kunder til å forankre en agil læringskultur i bedriften, og skape et langvarig høyt prestasjonsnivå. 

VÅRE TJENESTER

1

LEDERPROGRAM

F.E.I.L konseptet er et evidensbasert lederutviklingsprogram basert på handling, der effekten av ledertreningen kontinuerlig måles ved bruk av «Growth Team Mindset Survey» (GTS). 
 

2

LEDERPRINSIPPER

Hvordan skape lederprinsipper som hjelper ledere å navigere i vanskelige beslutningsprosesser, og som skaper en kultur for kontinuerlig læring og utvikling?
 

3

MÅLING OG ANALYSE

 For å kunne bevise endring av adferd, må vi først ha objektive fakta på situasjonen. Vi måler teamkultur, adferd i treningssammenheng, og dine mentale evner. 

4

MENTAL TRENING

 Mental trening er ikke bare for toppidrettsutøvere! Vi tester dine mentale prestasjonsevner, og jobber sammen for å bygge mental robusthet og et "growth mindset" hos våre kunder.

Ønsker du en kartlegging?

Vi tar en test av de mentale prestasjonsevnene dine (eller av hele teamet ditt), og ser på resultatene sammen!

Dammyr as har blitt leadforce.
bottom of page