top of page
Fjelltopp

COACHING OG
MENTAL TRENING

Leadforce tilbyr coaching for nåtidens- og fremtidens næringslivsledere, lederteam, toppidrettsutøvere og landslag med ambisjoner om økt prestasjonsutvikling og langsiktig vekst.

Mental prestasjonsevne-test

Vi gjennomfører en kartlegging av dine mentale ferdigheter og prestasjonsevner. Testen er basert på anerkjent forskning innen psykologien, blant annet fra Lazarus og Folkman, Locke og Latham, Deci og Ryan, og fra Baumeister og Voh.  

Prestasjonskultur

Hvordan skape toppidrett i verdensklasse? Eller bli ledende på bedriftsmarkedet? Det eneste varige konkurransefortrinnet er å jobbe med å skape en kultur for kontinuerlig utvikling og prestasjon.

Målsetting

Sammenhengen mellom et presist høyt mål og gode prestasjoner er stor! For å kunne sette høye og presise mål er det grunnleggende at du og teamet rundt deg vet eksakt hva dere ønsker å oppnå i situasjonen dere skal prestere i. 
 

Tankekontroll

Hvordan påvirker tanker prestasjonene våre, og hvordan kan vi ta kontroll over tankesettet vårt? Vi hjelper kunder med å styre og regulere egne tanker for å skape positive utfall og forbedrede prestasjoner. 

Adferdsedring

Adferdsendring kan være en kompleks prosess som krever trening, feiling, utholdenhet og gode sparringspartnere. Leadforce jobber for å skape beviselig og langsiktig adferdsendring, og måler derfor kontinuerlig effekten av treningen. 

 Selvtillit og selvfølelse

Vi hjelper våre kunder med å se sammenhengen mellom hvordan ens oppfatning av seg selv påvirker adferd og prestasjon, og hvor stor vekst man kan skape ved å bygge opp en sterk tro på sine egne ferdigheter og verdier. 

Mental trening

Basert på resultatene fra den mentale prestasjonsevnetesten, vil du tydelig se hvilke mentale aspekter du mestrer godt, og hvilke områder som har et forbedringspotensiale. Målet er å skape langsiktig vekst og et høyt prestasjonsnivå hos kundene våre. 

Stressmestring

Regulering av spenningsnivå og stress er en sentral ferdighet å mestre i en konkurransepreget hverdag. Er du bevisst på hvilken påvirkning indre stressorer har på prestasjonen vår? 

Motivasjon

Motivasjonen driver ikke bare adferden vår, den påvirker også valgene vi tar og definerer utholdenheten vår i møte med utfordringer. Vi  jobber med våre kunders motivasjon som et "indre drivstoff" for å nå ønskede resultater og høye mål.

Growth Mindset

Har du troen på at både ferdigheter og intelligens kan utvikles gjennom hardt arbeid, gode strategier og gjennom konstruktiv feedback fra andre? I så fall har du et growth mindset. Dette har vist seg å være en grunnleggende faktor for å kunne sikre langsiktig vekst. 

Disiplin

Kan du enkelt avstå fra distraksjoner, og fokusere på arbeidet ditt? Fullfører du oppgavene dine innen tidsfristen, selv under press? Setter du personlige standarder for arbeidet ditt som du jobber for å opprettholde hver eneste dag?

Konsentrasjon & fokus

Mestrer du å opprettholde høy konsentrasjon, selv i omgivelser med mye distraksjoner? Klarer du å fokusere på én oppgave av gangen, og fullføre denne før du begynner på neste? Og klarer du raskt å gjennopprette konsentrasjon etter avbrytelser?

Ønsker du en kartleggingstime?

Vi tar en test av de mentale prestasjonsevnene dine og ser på resultatene sammen!

Dammyr as har blitt leadforce.
bottom of page