top of page
Bedriftspresentasjon

METODE

Vi fremmer evidensbasert lederutvikling som fører til konkret og målbar endring.

Vår metode er at effektiv ledertrening best finner sted i det virkelige miljøet hvor lederskap utføres. Derfor engasjerer vi oss direkte på lederens arbeidsplass, noe som muliggjør en praktisk og relevant tilnærming.

 

Vi fokuserer på etableringen av en klar 'beste praksis' for lederskap i aksjon. Gjennom dette arbeidet veileder vi ledere i å utvikle evnen til å gi seg selv kontinuerlig tilbakemelding. Dette komplementeres med direkte, konstruktiv feedback fra oss, for å styrke lederens kapasitet for refleksjon og repetisjon av ønskede ledelsesatferd.

Kjernebetingelsene som implementeres direkte i lederens arbeidsmiljø:

1. Growth mindset.

Forklaring: Growth mindset handler om å ha en holdning hvor man ser på ferdigheter og intelligens som noe som kan utvikles, i motsetning til noe fastlåst. Dette innebærer en tro på at anstrengelse fører til vekst og forbedring.

Anvendelse i bedrifter og for ledere: Ledere med et growth mindset oppmuntrer til læring og utvikling blant ansatte. De ser feil som læringsmuligheter og skaper et miljø hvor ansatte tør å ta risiko og utforske nye ideer.

2. Psykologisk trygghet.

Forklaring: Psykologisk trygghet betyr at ansatte føler seg trygge på å uttrykke meninger, stille spørsmål og dele ideer uten frykt for negativ konsekvens.

Anvendelse i bedrifter og for ledere: Når ledere fremmer psykologisk trygghet, oppstår en kultur av åpenhet og tillit. Dette kan føre til økt innovasjon, da ansatte føler seg friere til å tenke kreativt og dele unike perspektiver.

3. Agil læringskultur.

Forklaring: En agil læringskultur fokuserer på kontinuerlig læring, tilpasning, og fleksibilitet. Det legges vekt på å lære fra erfaringer og raskt tilpasse seg endringer.

Anvendelse i bedrifter og for ledere: I en slik kultur oppmuntrer ledere til eksperimentering og rask tilbakemelding. Dette bidrar til en dynamisk arbeidsplass hvor læring sees som en integrert del av daglig arbeid.

4. Delibertate practice.
    (Bevisst praksis)

Forklaring: Dette er en metodikk for å forbedre ferdigheter gjennom spesifikk og målrettet praksis. Det innebærer å sette klare mål, få tilbakemeldinger, og fokusere på spesifikke aspekter av en ferdighet.

Anvendelse i bedrifter og for ledere: Ledere kan bruke denne tilnærmingen til å utvikle spesifikke ferdigheter hos sine ansatte. Dette kan inkludere alt fra kommunikasjonsevner til tekniske ferdigheter, og fokuserer på kontinuerlig forbedring og tilbakemelding.

Har du spørsmål knyttet til vår metode?

Lurer du kanskje på om vår metode er aktuell for akkurat din bedrift?

Dammyr as har blitt leadforce.
bottom of page